Πρώιμη Παρέμβαση «Μήτις»

Ηλικίες: 2.5- 4 ετών

 Το τμήμα υποστηρίζει / εκπαιδεύει παιδιά με ανωριμότητα ή με διαταραχές στην ανάπτυξη τους. Οι υπηρεσίες που παρέχει στοχεύουν, στην ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών, την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των γονέων ως προσώπων φροντίδας, την ελαχιστοποίηση των αναπτυξιακών κινδύνων και την ανάδειξη της ανάγκης για υπηρεσίες υγείας & ειδικής εκπαίδευσης στη σχολική ηλικία. 

 

Η ομάδα παρέμβασης του τμήματος, έχει διεπιστημονική σύνθεση (αναπτυξιακός παιδίατρος, παιδοψυχίατρος, αναπτυξιακός ψυχολόγος, ψυχοπαιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, λογοπεδικός, εργοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός), αξιολογεί την αναπτυξιακή κατάσταση του παιδιού, σε συνδυασμό με τις σχέσεις στην οικογένεια, τις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών και των γονέων τους και παρεμβαίνει διαφορετικά για κάθε παιδί και οικογένεια. Τέλος, εφαρμόζει τη διασύνδεση και συνέργεια με τους τοπικούς φορείς υγείας και εκπαίδευσης. 


Παρέχει ποιοτικό ομαδικό πρόγραμμα προσομοίωσης παιδικού σταθμού με μικρή αναλογία παιδιών/προσωπικού και ατομικές συνεδρίες με τον ψυχοπαιδαγωγό, τον λογοθεραπευτή και τον εργοθεραπευτή. 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να αυξηθεί ο χρόνος συγκέντρωσης της προσοχής
  • Να αναπτυχθούν οι δεξιότητες ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας
  • Να αναπτυχθεί η σκέψη και η λογική κατανόηση του περιβάλλοντος
  • Να αναπτυχθεί η  συναισθηματική νοημοσύνη
  • Να βελτιωθούν οι κινητικές δεξιότητες και ο οπτικοκινητικός συντονισμός  σε συνδυασμό με παιχνίδι και μάθηση
  • Να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες δεξιότητες για δραστηριότητες καθημερινής ζωής
  • Να απασχολούνται δημιουργικά και συγχρόνως να ψυχαγωγούνται τα  παιδιά, σε ποιοτικό περιβάλλον

Η υλοποίηση γίνεται με:

  • Τα προγράμματα σύντομης ή πλήρους διάρκειας για νήπια, βασισμένα σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους όπως ΤEACCH, PORTAGE, MAKATON,  S.I. (αισθητηριακή ολοκλήρωση).
  • Τη συνεργασία των γονέων για εφαρμογή  των προγραμμάτων  και στο σπίτι.
  • Τη συμβουλευτική των γονέων.

 

Δείτε Επίσης :

 

Προεπαγγελματική Κατάρτιση

Επαγγελματική Κατάρτιση

ΚΕΠΠ(Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης)