Milestones

 • 1953    Ομάδα γονέων ενημερώνει την ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ για το πρόβλημα της νοητικής καθυστέρησης και ζητά τη βοήειά της για τη δημιουργία Ιδρυάτων. Άμεση ανταπόκριση στο αίτημά τους
 • 1954    Ίδρυση του "Θοόκος". Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 8/9/1954 ιδρυτική πράξη παράλληλα με παραχώρηση κτήματος Δημοσίου 51 στρεμμάτων
 • 1959    Αρχίζει η κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος υποδειματικού για την εποχή του
 • 1962    Συγκροτείται η Οικονομιή Υηρεία του Ιδρύματος για την αποπεράτωση και τον εξοπλισμό του κτιρίου
 • 1963    14 Νοεμβρίου 11.30 : Εγκαίνια του Ιδρύματος. Επιλογή παιδιών από το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και έναρξη λειτουργίας Οκοτροφείου με 24 παιδιά
 • 1964    Έναρξη λειτουργίας Ειδικού Σχολείου με 30 παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
 • 1969    Με σταδιακή αύξηση οι μαθητές του Ειδκού Σχολείου φτάνουν τους 150. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθησιακή εκπαίδευση, αγωγή λόγου, κινητικότητας και εργασιοθεραπεία
 • 1970    Τμήμα Επαγγελματικών Εργαστηρίων γι 70εφήβους ηλικίας 14-18 ετών κυρίως αποφοίτους του Ειδικού Σχολείου
 • 1973    Προσχολικό-Νηπιαγωγικό Τμήμα για 40 παιδιά ηλικίας 4-6 ετών
 • 1974    Έναρξη Προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Φοιτούν παιδιά μετά το Δημοτικό με στόχο την κοινωνική, και ψυχολογική προετοιμασία τους για την επαγγελματική εκπαίδευση
 • 1976    Δημιουργία Παιδαγωγικού Τμήματος για 30 παιδιά με πολλαπλές μειονεξίες
 • 1982    Τμήμα Εργασιακής Άσκησης για νέους με (μεγαλύτερες) δυσκολίες παρακολούθησης την κατάρτιση στα εργαστήρια
 • 1983    Έναρξη σγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε
 • 1985    Δημιουργία Τμήματος Μικρολεκτρονικής
 • 1986    Με την εφαρμογή του προγράμματος 815/84 το Ίδρυμα αναπτύσσει νέα Επαγγελματικά Τμήματα με σύγχρονο εξοπλισμό και ανανέωση προγραμμάτων
 • 1988    Δημιουργία μετασχολικού προγράμματος για αποφοίτους Ειδικού Σχολείου
 • 1989    Λειτουργία Τμημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για νέους 18-24 ετών. Αύξηση παραγωγής, ανάληψη παραγγελιών από την αγορά και εργασία νέων (ομάδων) εκτός Ιδρύματος όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη
 • 1992    Πρόγραμμα "HORIZON" υποστηριζόμενης εργασίας ομάδων νέων. (Μαγαζί) Πρατήριο πώλησης προϊόντων εργαστηρίων, ομάδα συντήρησης κήπων και καντίνα. Όλα εκτός ιδρύματος
 • 1995    Διεύρυνση του έργου της ομάδος Αποκατάστασης-Εξεύρεσης εργασίας, Τοποθέτησης και Παρακολούθησης με βοήθεια για την προσαρμογή στην εργασία
 • 1996    Πιστοποίηση του Ιδρύματος ως (σαν) εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές ανάγκες
 • 1997    Δημουργία Σωματείου για την εξεύρεση πόρων για το Ίδρυμα μέσω δωρεών με την επωνυμία "ΦΥΛΛΩΣΙΑ"
 • 2000    Το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης επιλέγει το Ίδρυμα (σαν) ως Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Εργασία το αποδέχεται (σαν) ως μέλος της
 • 2000    Πιλοτική έναρξη του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης
 • 2001    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος εγκαινιάζει (28/11/2001) το Θέατρο του Ιδρύματος. Η ανακαίνισή του και ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Σ. Νιάρχος"
 • 2002    Δημιουργία ιστοσελίδας www.theotokos.gr. Επέκταση τμήματος Η/Υ
 • 2002    Συμμετοχή του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Νοητική Υστέρηση -EPR.
 • 2003    Ο εορτασμός 40 χρόνων συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Ιδρύματος συμπίπτει με το έτος Αναπήρων
 • 2003    Συμμετοχή του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο δίκτυο «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ» της Δυτικής Αθήνας.
 • 2006    Έναρξη του συστηματικού προγράμματος ένταξης σε νηπιαγωγεία παιδιών που φοιτούν στην Πρώιμη Παρέμβαση.
 • 2007    Έρευνα για αποφοίτους με τίτλο "ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟΤΟΚΟΣ" με τη χορηγία της JOHNSON & JOHNSON.
 • 2007    Σήμα ποιότητας EQUASS.
 • 2007    Συμμετοχή του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο δίκτυο «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ».
 • 2007    Εφαρμογή της νέας βάσης δεδομένων «ΘΕΟΤΟΚΟΣ».
 • 2008    Πιλοτική εφαρμογή και έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΠΠ.
 • 2008    Δημιουργία τμήματος Εργαξίας.
 • 2008    Συμμετοχή στα Διακρατικά Δίκτυα AAIDD και EASPD.
 • 2008    Κατάκτηση Σήματος ποιότητας EQUASS.
 • 2009    Σύστημα Καταγραφής Παιδιών και νέων ώς «ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».
 • 2009    Επιμορφωτικό Σεμινάριο προσωπικού στην θεραπευτική Κεραμική.
 • 2009    Επιμορφωτικό Σεμινάριο προσωπικού TEACCH. 
 • 2010    Προσομοίωση συνθηκών Νηπιαγωγείου στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. 
 • 2010    Εφαρμογή του προγράμματος TEACCH στο παιδαγωγικό τμήμα & την πρώιμη παρέμβαση.
 • 2011   Χρήση ερωτηματολογίων ACΗENBACH.
 • 2012   Εφαρμογή Συστήματος HACCP στο τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης.
 • 2012   Απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 9001:2008.
 • 2013   ICD-10 χαρτογράφηση του πληθυσμού. 
 • 2014   Αξιολόγηση ενηλίκων με το νέο σταθμισμένο στην Ελλάδα Τέστ WAIS-IV.
 • 2014   Ενίσχυση του τμήματος Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής με επαγγελματία ΣΕΦ.

 

---