Ίλιον, 29 Μαΐου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 238

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020, το Ίδρυμα θα λειτουργήσει κανονικά με εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται ρητά στην υπ' αριθ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22-05-20 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

 

 

                        Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

                                       ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

 

 

Με γνώμονα την ασφαλή υποδοχή εργαζομένων και εξυπηρετούμενων μας, δημιουργήθηκε πρωτόκολλο οδηγιών και προληπτικών μέτρων που αφορούν στην επαναλειτουργία μας μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας : (ΦΕΚ1739/Β΄).

 

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η προσέλευση των εξυπηρετουμένων που έχουν υποκείμενα νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά κ.α.) τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856/Β΄/15-05-2020) επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας τους και εξυπηρετουμένων που έχουν πρόσωπα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον με υποκείμενα νοσήματα.

 

Β. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1. Θερμομέτρηση  του προσωπικού και των εξυπηρετουμένων μας κατά την είσοδό τους στο Ίδρυμα.

 

2. Ο/Η συνοδός του εξυπηρετούμενου δεν θα εισέρχεται στο ΘΕΟΤΟΚΟΣ παρά μόνο εάν απαιτείται και κριθεί απολύτως απαραίτητο.

 

3. Επισκέψεις άλλων προσώπων δεν επιτρέπονται (π.χ. εθελοντές, ξεναγήσεις κλπ) εξαιρουμένων κατά περίπτωση των αναγκαίων προμηθευτών – υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του Ιδρύματος.

 

4. Στους εκπαιδευτικούς χώρους, στους χώρους πολλαπλών χρήσεων καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους τηρείται απόσταση 1,5 μ. και όλοι οι κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας.

 

5. Προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξωτερικούς χώρους όπου είναι εφικτό για τη μείωση στο μέγιστο βαθμό των ωρών συγχρωτισμού.

 

6. Επικέντρωση σε δεξιότητες καθημερινής ζωής με έμφαση στην τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής.

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

1. Παροχή επαρκών ποσοτήτων αντισηπτικών και μέσων ατομικής προστασίας (όπως μάσκες, γάντια κλπ.) και ενημέρωση των εξυπηρετούμενων και των εργαζομένων για την ορθή και ασφαλή τους χρήση.

 

2. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εξυπηρετούμενων στη τήρηση των υγειονομικών μέτρων και των κανόνων της ατομικής υγιεινής καθώς και την τήρηση των σωστών αποστάσεων.

 

3. Κατά τη διαδικασία της παροχής υπηρεσίας, εκπαίδευσης, θεραπείας προς τους εξυπηρετούμενους είναι υποχρεωτική η χρήση ασπίδας  προσώπου από το σύνολο του Επιστημονικού Προσωπικού.

 

Τακτικός και συχνός ειδικός καθαρισμός των κτιριακών μας εγκαταστάσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας «Μέτρα Προστασίας της δημόσιας υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο της διασποράς του κορωνοϊού SARS Cov-2 μετά την επιστροφή στις σχολικές μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες (ΑΔΑ:ΨΗΙΚ465ΦΥΟ-3ΒΑ) .

 

4β. Παρακολουθούμε τη συμβατική υποχρέωση του αναδόχου μεταφοράς των εξυπηρετουμένων μας όσον αφορά στην ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής, από τους συνοδούς κάθε οχήματος.

 

5. Αξιοποίηση του φυσικού αερισμού, αποφυγή χρήσης κλιματιστικού, ενώ όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ορθή χρήση του, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων» (ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ).

 

6. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετούμενος – εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα ακολουθούνται πιστά οι από 5/5/20 Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος έχουν οριοθετηθεί τέσσερις (4) ειδικά διαμορφωμένοι χώροι.

 

Οι Υπεύθυνοι τήρησης των μέτρων υγιεινής - προστασίας όπως έχουν οριστεί, θα είναι η Ιατρική Ομάδα του Ιδρύματος και πρόσωπο αναφοράς κρουσμάτων η νοσηλεύτρια κ. Β. Ταλάντζη (τηλ. 6970232639 – email : vtalantzi@theotokos.gr).

 

Ι. Παπακωνσταντίνου

Διευθυντής του Ιδρύματος

Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

Παιδοψυχίατρος