Το Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

 

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'', θα συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία εργαζομένων και εξυπηρετούμενων, καθ' όλη τη διάρκεια των εξαγγελθέντων περιοριστικών μέτρων.

 

]]>