Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2007

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2008

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2009

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2010

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2011

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2012

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2013

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2014

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2015

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2016

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2017

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2018

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2019 

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2020 

Δείτε εδώ τον ετήσιο απολογισμό για το 2021 (ΝΕΟ)