Διάκριση του Ιδρύματος «Η Θεοτόκος»  στο Innovation Prize 2016 της

European Platform of Rehabilitation.

 

Το Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» διακρίθηκε στο διαγωνισμό «Innovation Prize 2016» της EPR (European Platform of Rehabilitation - Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση), για το πρόγραμμα «Serious Games».

Ο διαγωνισμός «Innovation Prize» έχει ως σκοπό να αναδεικνύει σε ετήσια βάση την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές των φορέων-μελών στο δίκτυο EPR, στο οποίο ανήκει και το Ίδρυμα.

Το πρόγραμμα «Serious Games» αφορά την εφαρμογή ψηφιακών παιχνιδιών στους εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος, με σκοπό την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων.

 

Μερικές από τις σχετικές δραστηριότητες είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων ψηφιακών παιχνιδιών, η εξατομικευμένη μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού, χρήση παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και σχεδιασμός παιχνιδιών από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.

 

Το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι αξιοποιείται από τους εκπαιδευτές σε διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και πάντα με την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

 

]]>