Πολιτικά δικαιώματα ανθρώπων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού φάσματος

 

Το Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» σε συνεργασία με το ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, στηρίζουν την καμπάνια για τα πολιτικά δικαιώματα των ανθρώπων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού φάσματος .

 

Πολλοί συνάνθρωποί μας με Νοητική Αναπηρία ψηφίζουν, έχουν δηλαδή δικαιοπρακτική ικανότητα, άρα και πολιτικά δικαιώματα. Παρά ταύτα, αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες τόσο κατά την προσπάθεια πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες όσο και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

 

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ μας επιδιώκει να δυναμώσει τη φωνή τους, να ακουστεί πως και αυτοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, όπως όλοι μας. Αντίστοιχες ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

]]>