Προεπαγγελματική Κατάρτιση

Ηλικίες: Από 14 έως 20 ετών.

Η Προεπαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εφήβους και νέους ηλικίας 14 - 20 ετών, με νοητική αναπτυξιακή διαταραχή ή διαταραχή του αυτιστικού φάσματος, μετά το πέρας  της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. 

Αποτελείται από δυο τμήματα, τα οποία απαρτίζονται από ομάδες / τάξεις των 9 ατόμων.

Κατά τη φοίτηση τους οι εξυπηρετούμενοι αναπτύσσουν και εξελίσσουν τις μαθησιακές και τις πρακτικές τους δεξιότητες, ώστε  να ενταχθούν στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, οργανώνουν την προσωπικότητά τους, και  κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους.

Σκοπός των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι η σφαιρική βελτίωση της λειτουργικότητας και της κοινωνικής προσαρμογής, με απώτερο στόχο την ισότιμη κοινωνική ενσωμάτωση .

 

Προεπαγγελματικό Τμήμα 1

Ηλικία εκπαιδευόμενων: από 14 έως 17 ετών

Ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νέων, δομείται βάσει των βιωμάτων, των ενδιαφερόντων και των προβληματισμών τους που λειτουργούν ως αντικείμενο διδακτικής επεξεργασίας και δράσης. Κάθε διδακτική ενότητα προσεγγίζεται δια-θεματικά, σε συνδυασμό με τη βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία και χρησιμοποιείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό/μέσο.

Eκπαιδευτικοί στόχοι:

1. Να βελτιωθούν οι γνωστικές λειτουργίες και μαθησιακές δεξιότητες :

 • Η συγκέντρωση της προσοχής
 • Η μνήμη και η παρατηρητικότητα
 • Η κριτική ικανότητα και η αφαιρετική σκέψη
 • Η ανάγνωση, η κατανόηση και η ερμηνεία του γραπτού και του προφορικού λόγου για την απόκτηση γενικών γνώσεων ή συγκεκριμένων πληροφοριών
 • Οι δεξιότητες και οι στρατηγικές της διαδικασίας της γραφής
 • Οι δεξιότητες εφαρμογής αριθμητικών πράξεων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων με γνωστικά αντικείμενα, όπως το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Υγεία, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Επικαιρότητα κ.ά.
 • Οι απλές οικονομικές συναλλαγές (διαχείριση χρημάτων για την αγορά τροφίμων κ.ά)
 • Η διαχείριση του χρόνου (ένταξη δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα της ημέρας)

2. Να βελτιωθεί η ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνίας, ανεξαρτησίας και     λειτουργικής αλληλεπίδρασης, εστιάζοντας στους τομείς: 

 • Απόκτηση βασικών συνηθειών προσωπικής φροντίδας και εμφάνισης καθώς και αφομοίωση των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.
 • Κατανόηση και χρήση κοινωνικών κανόνων, συνηθειών και συμβάσεων και ευελιξία στην επίλυση κοινωνικών. προβλημάτων/διλημμάτων/διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη της έννοιας της συνεργασίας
 • Ανάπτυξη της προσωπική έκφρασης και κατανόησης του άλλου για τη δημιουργία ποιοτικών σχέσεων σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες.
 • Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης
 • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων.
 • Ενδυνάμωση της φαντασίας και της δημιουργικότητας
 • Αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, αναγνώριση της προσωπικής ευθύνης στις διάφορες δραστηριότητες και κατάκτηση της ανεξάρτητης και ασφαλούς διαβίωσης.
 • Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και τόνωση της φαντασίας μέσω δημιουργικής απασχόλησης.
 • Αυτονομία στην ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας
 • Βελτίωση πρακτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων καθώς και λειτουργική χρήση υλικών και εργαλείων (σχεδιασμός, οργάνωση, ολοκλήρωση του προγράμματος Μαγειρικής σε εβδομαδιαία βάση, διαχείριση της εκπαιδευτικής αίθουσας και καθαριότητα του χώρου).

 

Προεπαγγελματικό Τμήμα 2

Ηλικίες εκπαιδευομένων: Από 17 έως 20 ετών.

 

Τα προγράμματα του Προ-επαγγελματικού τμήματος 2 εστιάζουν κυρίως στην άσκηση των πρακτικών  δεξιοτήτων, εκπαιδεύοντας τους εφήβους  στους εξής τομείς:

 • Απόκτηση βασικών συνηθειών προσωπικής φροντίδας και εμφάνισης καθώς και εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του ατόμου.
 • Κατανόηση και χρήση κοινωνικών κανόνων, συνηθειών και συμβάσεων, και ευελιξία στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων/διλημμάτων.
 • Τόνωση της φαντασίας μέσω δημιουργικής απασχόλησης.
 • Εμπλουτισμός γενικών γνώσεων με γνωστικά αντικείμενα, όπως το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, η Υγεία, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Επικαιρότητα κ.ά.
 • Εμπέδωση και γενίκευση μαθησιακών γνώσεων μέσα από δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως είναι η εκμάθηση και σωστή διαχείριση χρημάτων.
 • Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας και του συντονισμού των κινήσεων
 • Απόκτηση γνώσεων/συνηθειών και καλλιέργεια εργασιακής συμπεριφοράς και τήρηση κανόνων ασφάλειας.
 • Αναγνώριση της αξίας της εργασίας και εκτίμηση της προσωπικής δουλειάς
 • Ατομική ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων
 • Βελτίωση της συγκέντρωσης προσοχής και ολοκλήρωση της εργασίας που έχει αναλάβει
 • Βελτίωση πρακτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων καθώς και λειτουργική χρήση υλικών και εργαλείων.
 • Οργάνωση και ολοκλήρωση του έργου
 • Αυτόνομη εργασία
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός βασισμένος στη λειτουργικότητα του ατόμου, στις επιθυμίες, κλίσεις και ενδιαφέροντα.

Οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ξύλινες κατασκευές  και ξυλοκοπτική, πηλό, γύψο, μαγειρική, καλλιέργεια και φροντίδα φυτών, χειροποίητες και εποχιακές κατασκευές, κέντημα, αργαλειό, ραπτική, οργάνωση και καθαριότητα χώρου. Κατανοούν τις απαιτήσεις κάθε εργασίας ξεχωριστά, εκφράζουν προτιμήσεις, αξιολογούν τον εαυτό τους και τις ικανότητες τους σε διαφορετικές δραστηριότητες και επιλέγουν το εργαστήριο στο οποίο επιθυμούν να εκπαιδευτούν.