Εκπαίδευση Κατάρτιση

Το Ίδρυμα παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες πλαισιώνονται από κατάλληλες συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Επιλέξτε απο τους παρακάτω συνδέσμους :

 

   

  Πρώιμη Παρέμβαση

   

  Προεπαγγελματική Κατάρτιση

   

  Επαγγελματική Κατάρτιση

   

  ΚΕΠΠ (Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης)