ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΘΕΣΗΣ «Κηπουρού»

 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» προκηρύσσει θέση εργασίας Κηπουρού – εργάτη κήπου.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr, έως 15/7/2021.

 

Προφίλ θέσης Κηπουρού - Αρμοδιότητες

  • Εποχικές και τακτικές καλλιεργητικές εργασίες  
  • Εποχικές και τακτικές εργασίες συντήρησης πρασίνου 
  • Εξειδικευμένες εργασίες κήπου και αγρού
  • Παρακολούθηση και διασφάλιση της υγείας των φυτών

 

Επιθυμητά προσόντα 

  • Βασικές μηχανολογικές γνώσεις χρήσης και συντήρησης μηχανημάτων κήπου, σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.
  • Άδεια χειριστή γεωργικού ελκυστήρα 
  • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχη πιστοποίηση

Αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στο cv@theotokos.gr δηλώνετε υπεύθυνα,  ότι επιτρέπετε στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» να αποθηκεύσει σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή το βιογραφικό σας, το οποίο περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, για χρονικό διάστημα 6 μηνών αυστηρά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής σκοπό.

 

]]>