ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

 


Στα πλαίσια της ασφαλούς λειτουργίας του Ιδρύματος και προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19, από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 η είσοδος στο χώρο του Ιδρύματος για όλους τους επισκέπτες (γονείς, συνεργάτες κ.α) θα γίνεται αποκλειστικά με την υποχρεωτική επίδειξη στο θυρωρείο:


1. πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
2. πιστοποιητικού νόσησης σε ισχύ ή
3. βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ημέρα επίσκεψης, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ημέρα της επίσκεψης.


Ο έλεγχος των άνωθεν δικαιολογητικών, θα πραγματοποιείται από τον θυρωρό υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Covid free.gr.
Από τον έλεγχο επίδειξης οποιουδήποτε δικαιολογητικού εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 5 ετών.


Σε αντίθετη περίπτωση που ο/οι επισκέπτες δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή εκ του ελέγχου δεν είναι έγκυρα, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ».


Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν αυστηρά τα κάτωθι μέτρα:


• Η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος
• Η θερμομέτρηση
• Και η συμπλήρωση του εντύπου «Γενική Δήλωση Κατάστασης Υγείας»

 

Εκ της Διευθύνσεως

 

]]>