Θέλεις να Προσφέρεις;

Κάνοντας σήμερα τη δική σας δωρεά, μας βοηθάτε να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας καλύπτοντας τα πάγια έξοδα του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα μας δίνετε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε το έργο των εκπαιδευόμενών μας.

 

Τονίζουμε ότι το ''Θεοτόκος'' δεν διενεργεί και δεν συμμετέχει σε εράνους. Οι χρηματικές δωρεές πραγματοποιούνται μόνο με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς ή  απ' ευθείας στα γραφεία του Ιδρύματος.

Δωρεές:

 Μ. Ξουρίκη, administration@theotokos.gr Τηλ:+30 210 2319767

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

  • ALPHA BANK

      ACCOUNT NUMBER: 169-00-2002-003334

      IBAN: GR60 0140 1690 1690 0200 2003 334

      BIC SWIFT CODE: CRBAGRAAXXX

  • NATIONAL BANK OF GREECE

      ACCOUNT NUMBER: 112/480004-47

      IBAN: GR92 0110 1120 0000 1124 8000 447

      BIC SWIFT CODE: ETHNGRAA