Συνάντηση στο Ταλίν για το Erasmus+ ''Work@ble''.

 

    Στις 27&28 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν, την πρωτεύουσα της          Εσθονίας, η δεύτερη διακρατική συνάντηση για το project Erasmus+ ''Work@ble'' 

                                     https://www.workable-project.eu/ .