Τακτική ενημέρωση εξέτασης Covid-19

 

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'', συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία εργαζομένων και εξυπηρετούμενων.

 

Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί, με υποδειγματική οργάνωση και συνεργασία της κοινωνικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος και των κλιμακίων του ΕΟΔΥ, οι κάτωθι έλεγχοι:

 

12 Ιουλίου 2021, διενεργήθηκαν 177 τεστ σε προσωπικό και εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά. 

 

5 Ιουλίου 2021, διενεργήθηκαν 185 τεστ σε προσωπικό και εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

29 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 200 τεστ σε προσωπικό και σε όσους εξυπηρετούμενους θα παραμείνουν στο summer camp από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

22 & 23 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 336 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από  Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

14 & 16 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 331 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από  Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

7 & 8 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 354 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από  Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

31 Μαϊου & 1 Ιουνίου 2021, διενεργήθηκαν 351 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

24 & 25 Μαϊου 2021, διενεργήθηκαν 355 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

17 & 18 Μαΐου 2021 διενεργήθηκαν 345 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από  Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά.

 

10 & 11 Μαΐου 2021, διενεργήθηκαν 324 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από  Διαγνωστικό Κέντρο και ήταν όλα αρνητικά. 

 

21 & 22 Απριλίου 2021, διενεργήθηκαν 303 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από Διαγνωστικό Κέντρο, εκ των οποίων 1 ήταν θετικό και όλα τα υπόλοιπα αρνητικά. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πραγματοποιήθηκε  γενική απολύμανση σε όλα τα κτήρια του Ιδρύματος, από εξειδικευμένο συνεργείο.

 

14 & 16 Απριλίου 2021, διενεργήθηκαν 301 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων 1 ήταν θετικό και όλα τα υπόλοιπα αρνητικά. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πραγματοποιήθηκε γενική απολύμανση σε όλα τα κτήρια του Ιδρύματος, από εξειδικευμένο συνεργείο.

 

10 & 11 Μαρτίου 2021 διενεργήθηκαν 328 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, εκ τω οποίων 1 ήταν θετικό και όλα τα υπόλοιπα αρνητικά. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και πραγματοποιήθηκε γενική απολύμανση σε όλα τα κτήρια  του Ιδρύματος, από εξειδικευμένο συνεργείο.

 

24 & 25 Φεβρουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 329 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

28 & 29 Ιανουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 342 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά. 

 

11 & 12 Ιανουαρίου 2021 διενεργήθηκαν 338 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

17 & 18 Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκαν 315 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

1 & 2 Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκαν 313 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

7 & 11 Σεπτεμβρίου 2020 παρουσία του Περιφερειάρχη  Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, διενεργήθηκαν 99 τεστ από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο σύνολο των εργαζομένων για την ασφαλή έναρξη της εκπαιδευτικής σχολικής χρονιάς  και ήταν όλα αρνητικά.

 

15 & 22 Ιουνίου 2020 διενεργήθηκαν 280 τεστ σε εργαζόμενους και εξυπηρετούμενους από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ και ήταν όλα αρνητικά.

 

Διοίκηση, διεύθυνση, εργαζόμενοι και εξυπηρετούμενοι συμμετέχουν με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης στη διαδικασία της δειγματοληψίας.

 

              

                               Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για μεγένθυση