Υποχρεωτικός εμβολιασμός εξυπηρετούμενων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ,            στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID – 19.

 

 

]]>